BBV Dari

برنامه ما با مهاجران و پناهندگان برای بهبود دسترسی به اطلاعات هیپاتیت ، اچ.آی.وی و امراض مقاربتی جنسی ، خدمات تشخیصی و g.درمانی در سراسر کوئینزلند فعالیت می کند

برنامه ما توسط وزارت صحت کوئینزلند تمویل می شود. تمام خدمات و منابع ما به طور رایگان به همه مهاجران و پناهندگان ا جمله s.افراد فاقد کارت میدیکی وارائه دهندگان خدمات که با این افراد کار می کنند ارائه می شود

آموزش دادن و اطلاع رسانی جامعه

تیم ما که شامل کارکنان آموزش دیده صحی دوزبانه جامعه استند آموزش به زبانهای مختلف را به گروه های جامعه در سراسر کوئینزلند ارائه می دهد. ما همچنین از طریق تیلفون ، رسانه های اجتماعی (مانند فیس بوک ، ویچت ، واتس اپ) ، روزنامه های قومی و رادیو به f.انگلیسی و زبان های دیگر اطلاعات 

را ارائه می دهیم
.برای درخواست یک جلسه آموزشی رایگان برای گروه خود لطفا اینجا را کلیک کنید
.برای درخواست اطلاعات به زبان خود ، لطفا با کارکنان دوزبانه ما در زیر تماس بگیرید

حمایت کردن

:تیم ما حمایت و اطلاعات فردی را برای افراد مبتلا به هیپاتیت و خانواده های آنها فراهم می کند ، به عنوان مثال
.نامه های دوکتور یا شفاخانه تان را برایتان بخواند و توضیح دهد•

 .با دوکتور تان برای تان وعده ملاقات بگذارد•

 .در صورتی که اولین قرار ملاقات شما باشد برایتان نشان میدهد که چگونه به شفاخانه مراجعه کنید•

 .به شما کمک می کند تا چگونه با دوکتور یا شفاخانه خود ارتباط برقرار کنید•

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی حمایت از شما و خانواده تان ، لطفاً با مدیر برنامه در health@eccq.com.au یا به شماره 38449166 تماس بگیرید. در غیر این صورت ، می توانید با یکی از کارکنان دو زبانه ما که از طریق تیلفون یا ایمیل به زبان v.شما صحبت می کنند ، مانند زیر تماس بگیرید

.برای درخواست حمایت ما اینجا را کلیک کنید

معاینه فایبرواسکن

.فایبرواسکن یک ارزیابی غیرتهاجمی مصوون ، سریع و بدون درد برای شناسایی آسیب ممکنه جگر است

.برای افرادی که به هیپاتیت بی یا سی مبتلا هستند رایگان است
.برای انجام فیبرواسکن نیاز به مکتوب رجعت دهی توسط دوکتورتان دارید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات فایبرواسکن ما ، لطفاً با هماهنگ کننده معالجه و مدیریت به ایمیل
.یا به شماره 38449166 تماس بگیریدreferrals@eccq.com.au

.نجات دادن زنده گی – معاینه جگر تانرا انجام دهید

Play Video

بازدهی

اگرهر گونه نگرانی دارید و یا می خواهید در مورد خدمات و منابع ما نظریات تانرا ارائه دهید ، لطفا با مدیر برنامه درایمیل health@eccq.com.au یا به شماره 3844 9166 تماس بگیرید