close
Search
Hepatitis, HIV and STI Program

Chương trình viêm gan, HIV và Sức khỏe Tình dục – Vietnamese

Chương trình chúng tôi làm việc với những người di dân và người tầm trú khắp Queensland để giúp họ tiếp cận tốt hơn các thông tin, các dịch vụ xét nghiệm và điều trị liên quan đến Viêm gan, HIV và Sức khỏe Tình dục (BBV & STI).

 

Chương trình chúng tôi được tài trợ từ Bộ Y tế Queensland (Queensland Health). Tất cả các dịch vụ, tài liệu thông tin chúng tôi cung cấp đều hoàn toàn miễn phí đến mọi người di dân và người tầm trú, bao gồm cả những người không có thẻ Medicare và đến các cơ sở dịch vụ làm việc với người di dân và người tầm trú

 

Cung cấp Thông tin và các Hội thảo Giáo dục Cộng đồng

Các nhân viên sức khỏe cộng đồng của chúng tôi được đào tạo và có thể nói được song ngữ. Nhân viên chúng tôi thực hiện các hội thảo giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho các cộng đồng sắc tộc khác nhau khắp Queensland. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin qua điện thoại, mạng truyền thông xã hội (như Facebook, WeChat, WhatsApp), báo phát hành cộng đồng và đài phát thanh bằng tiếng Anh và bằng nhiều ngôn ngữ khác.

Để yêu cầu các buổi hội thảo giáo dục miễn phí cho các nhóm, truy cập ở đây – session booking form.

Để yêu cầu cung cấp các tài liệu thông tin bằng tiếng Việt, vui lòng liên lạc nhân viên song ngữ Việt-Anh tại danh sách bên dưới.

 

Hỗ Trợ

 Chúng tôi cung cấp các thông tin tài liệu và hỗ trợ cho từng cá nhân mắc phải viêm gan cùng gia đình họ. Một số ví dụ các hỗ trợ của chúng tôi như:

  • Đọc và giải thích các thư từ của bác sĩ hay bệnh viện gửi đến
  • Đặt các cuôc hẹn gặp bác sĩ
  • Hướng dẫn quý vị đến bệnh viện nếu đó là cuộc hẹn lần đầu
  • Trợ giúp quý vị về mặt ngôn ngữ trong giao tiếp với bác sĩ hoặc bệnh viện

 

Để biết thêm chi tiết về các hỗ trợ của chúng tôi có thể giúp quý vị và gia đình quý vị, vui lòng liên lạc Giám đốc Chương trình qua email health@eccq.com.au hay điện thoại 38449166. Hay quý vị có thể liên lạc với một trong các nhân viên song ngữ Việt-Anh qua điện thoại hay email bên dưới.

 

Để yêu cầu các hỗ trợ từ chúng tôi, truy cập vào – Referral form HIV/AIDS – hepatitis.

 

Xét nghiệm Fibroscan gan

Fibroscan gan là một xét nghiệm không xâm lấn, an toàn, nhanh chóng và không đau để kiểm tra các tổn thương tiềm tàng ở gan. Fibroscan gan được thực hiện hoàn toàn miễn phí cho người mắc phải viêm gan siêu vi B hoặc viêm gan siêu vi C. Quý vị cần có thư giới thiệu của bác sĩ gia đình để được làm Fibroscan gan. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Fibroscan gan của chúng tôi, vui lòng liên lạc Điều phối Chương trình về Điều trị và Theo dõi bệnh qua email referrals@eccq.com.au hay điện thoại 38449166.

 

Để yêu cầu làm xét nghiệm Fibroscan gan, truy cập vào – ECCQ FibroScan Referral Form (mẫu đơn phải được bác sĩ gia đình hoàn thành).

 

Tài liệu thông tin

Các tài liệu in ấn: chúng tôi đã soạn thảo và triển khai một số tài liệu in ấn về Viêm gan Siêu vi B, Viêm gan Siêu vi C, HIV, Các Bệnh Lây truyền qua đường Tình dục (STIs) và Fibroscan gan bằng các ngôn ngữ khác nhau. Truy cập vào – resource order form. để tải xuống mẫu đơn yêu cầu cung cấp tài liệu in ấn.

 

Liên lạc nhân viên song ngữ

Tam Do – Vietnamese, English

Điện thoại : 0428 223 052 / (07) 3291 1226

Email: vietnamese@eccq.com.au

Facebook: Người Việt Và Gan Abc

 

Góp ý và phản hồi

Nếu quý vị có các quan ngại hay muốn góp ý về các dịch vụ và tài liệu thông tin của chúng tôi, vui lòng liên lạc Giám đốc Chương trình qua email health@eccq.com.au hay điện thoại 3844 9166

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập các trang điện tử sau

Queensland Health

Australasian Society for HIV Medicine (ASHM)

True Relationships

Queensland Positive People (QPP)

Hepatitis Queensland

Queensland AIDS Council Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex

Queensland Injectors Health Network

Respect 

 

Sign up to newsletter
Translate »