close
Search

Chronic Disease Program Resources

Here you can download resources developed by the ECCQ Chronic Disease Program

To place a free order for any of the resources below, please download our resource order form click here. Please note orders are subject to stock availability.

 

Act Today – Say No to Chronic Disease brochure

 

Act Today –                                                                                                                Hãy Hành Động Ngay Hôm Nay –
Say No to Chronic Diseases                                                                                     Nói Không Với Bệnh Mãn Tính
English                                                                                                                        Vietnamese

                                                                    

马上行动-对慢性病说不!                                                                                          今天就開始行動 – 向慢性疾病說不
Simplified Chinese                                                                                                    Traditional Chinese

                                                                    

و قل لا للأمراض المزمنة –                                                                                                 Fa’atino nei loa –
ابدء اليوم                                                                                                                        Tete’e atu i Fa’ama’i le Pipisi
Arabic                                                                                                                         Samoan

                                                                   

Alcohol in your community booklet

Act on Alcohol Booklet

Alcohol in your community flyer

Alcohol in your Community fact sheet                                                                   ‘Ava malosi i totonu o aai Samoa
English                                                                                                                      Samoan

                                                                               

Alcohol in your Community fact sheet
Vietnamese

Know Your Cooking Oils

Know your cooking oils                                                                                      تعرف على زيوت الطبخ الخاصة بك
English                                                                                                                   Arabic
                                                                        


了解您的食用油                                                                                                  了解您的煮食用油
Simplified Chinese                                                                                              Traditional Chinese

                                                                        

Ia e Silafia                                                                                                            Tìm Hiểu Về Các Loại Dầu
Suau’u e Gaosi ai Taumafa                                                                                 Mỡ Dùng Để Nấu Ăn
Samoan                                                                                                                Vietnamese

                                                                       

 

فقط متن سند
روغن آشپزی خویش را بشناسید
Know your cooking oils – Dari – Text doc only

Multicultural Cookbook

Multicultural Cookbook

Multicultural Recipe Cards

ECCQ Multicultural Recipe Cards

Serve Yourself Right Flyer

Serve Yourself Right Flyer

Serve Yourself Right Folded Cards

Serving Yourself Right                                                                                                اخدم نفسك بشكل صحيح 
English                                                                                                                         Arabic

                                                                                       

Hãy chọn                                                                                                                     Serve yourself
đúng khẩu phần                                                                                                         Right
Vietnamese                                                                                                                 Burmese

                                                                                       

定量饮食                                                                                                                     給自己一 個適當的 食用份量
Simplified Chinese                                                                                                    Traditional Chinese

                                                                                      

Fua faatatau o Taumafa
Samoan

 

Wheel of Happiness

Wheel of Happiness – English                                                                       Bánh Xe Hạnh Phúc – Vietnamese

                                                                   

健康快乐之轮 – Simplified Chinese                                                            快樂生活輪子 – Traditional Chinese

                                                                  
ع ج ل ة ا ل س ع ا د ة – Arabic
                                                                             행복의 수레바퀴 – Korean

                                                                 

Li’o o Fiafiaga – Samoan

 

Keep Sight

Keep Sight Brochure – English                                          Tờ rơi “ Duy Trì Tầm Nhìn Khi Bị Tiểu Đường”

                   

Keep Sight poster – English                                           Áp phích  “Duy Trì Tầm Nhìn Khi Bị Tiểu Đường”

                                                                     

Sign up to newsletter
Translate »